Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Açık Rıza Beyanı

KVKK kapsamında kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtildiği üzere, yurt içinde veya yurt dışında bulunabilecek üçüncü kişilerle (iştirakler, gurup şirketleri, ana ortaklar, iş ortakları, kanunen yetkili taraflar vb.) Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. stratejilerinin oluşturulması ve yönetimi, etkinlik yönetimi, uyum süreçlerine ilişkin risk yönetimi, Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi, hukuki ve fiziki güvenliğin sağlanması, müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçları ile toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına açık onayımın olduğunu, Kanun’un bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığımı, Aydınlatma Metni’nde açıklanan bilgilendirmeler çerçevesinde kişisel verilerimin Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. tarafından toplanmasına, işlenmesine ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen kurum ve kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına açık rızam ile onay verdiğimi kabul ve beyan ederim.


Explicit Consent Within The Scope Of The Law On The Protection Of Personal Data

I give my explicit consent to the sharing of my personal data within the scope of LPPD with third parties that may be located in the country or abroad (subsidiaries, group companies, main partners, business partners, legally authorized parties, etc.) and collection, processing and transfer of the same for the purposes of establishing and managing the strategies of Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu AŞ., event management, risk management regarding compliance processes, improving the reputation and business relations of Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu AŞ., ensuring legal and physical security, and ensuring customer satisfaction, and that I know my rights granted to me by the Law and I have read and understood the content thereof, and that I give my explicit consent to the collection, processing and transfer/sharing of my personal data by Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu AŞ. to/with the institutions and persons specified in the Disclosure Statement within the scope of the notifications explained in the Disclosure Text.