Kullanıcı Açık Rıza Beyanı

Kullanıcı Beyanı:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Faturamatik Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ne bildirdiğim ve/veya Faturamatik Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. tarafından toplanan her türlü kişisel verimin Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri kapsamında Faturamatik Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. tarafından işlenmesine ve kanun’un 8. ve 9. Maddeleri kapsamında aktarılmasına ilişkin Aydınlatma Metni’nde açıklanan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı ve KVKK kapsamında kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtildiği üzere toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına açık onayımın olduğunu, Kanun’un bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığımı, Aydınlatma Metni’nde açıklanan bilgilendirmeler çerçevesinde kişisel verilerimin Faturamatik Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. tarafından toplanmasına, işlenmesine ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen kurum ve kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına açık rızam ile onay verdiğimi kabul ve beyan ederim.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Uyarınca Onay Beyanı

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, Faturamatik Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. tarafından veya bir aracı hizmet sağlayıcı firma vasıtasıyla, Faturamatik Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. tarafından sunulan ürünlere ilişkin olarak telefon, faks, elektronik posta, çağrı merkezleri, akıllı ses kaydedici sistemler, kısa mesaj hizmeti, otomatik arama makineleri gibi elektronik iletişim vasıtaları kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve doğrudan ticari amaçlarla (satış, pazarlama, reklam, tanıtım, kampanya, indirim, promosyon vb gibi) gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik iletiler ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajlarının tarafıma gönderilmesine ve tarafıma arama yapılmasına açık rızam ile onay verdiğimi kabul ve beyan ederim.