Tek Seferlik Ödeme Bilgisi

Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. ( Faturamatik)

Tek seferlik ödeme işlemleri öncesi bilgilendirme formu Bir defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilen ve çerçeve sözleşme kapsamında olmayan ödeme İşlemleri tek seferlik ödeme işlemi olarak nitelendirilmektedir.

1. Müşteri, 6493 Sayılı Kanun ve Yönetmelik kapsamındaki ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için işlemin mahiyetine göre aşağıdaki bilgiler arasından Faturamatik tarafından talep edilen bilgileri verir.

Gönderici Bilgileri

Ad Soyad/Unvan

TCKN/VKN

Baba adı

Doğum Tarihi

Adres

E-posta adresi

Cep telefonu

Meslek bilgisi

Alıcı Bilgileri

Ad Soyadı/unvan

Baba Adı

Doğum tarihi

Meslek

Adres

Ülke/Şehir

Cep telefonu

Hesap Bilgileri

Banka Adı:

IBAN/Şube Kodu/Hesap No/Swift Kodu/Kredi Kartı No:

Transfer Amacı/İşlem Tipi:

Gelir Kaynağı:

Meslek Bilgisi:

Referans No:

İşlem Tipi:

Döviz Cinsi/Tutarı:

Masrafın kime ait olduğu

 

2. Müşteri, Faturamatik’e ödeme emrine ilişkin yetkilendirmeyi işgünü saat 16:30’a kadar yapabilir. Bu saatten sonra yapılan yetkilendirme ertesi iş günü gerçekleştirilir. Ödeme emrinin belirli bir günde veya belirli bir dönemin sonunda gerçekleştirilmesinin kararlaştırılması halinde, ödeme için kararlaştırılan gün ödeme emrinin alınma zamanı olarak kabul edilir. Kararlaştırılan günün iş günü olmaması halinde, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır. Faturamatik, ödeme işleminin ödeme emrine uygun olarak alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarılmasından Müşteri’ye karşı sorumludur. Faturamatik, ödeme emrinin alındığı tarihte derhal ve her halükarda en geç izleyen iş günü sonuna kadar ödeme işleminin tutarını alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının hesabına aktarır. Bu süre ödeme emrinin alındığı tarihten itibaren dört iş gününü geçemez. Faturamatik, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde, ödeme işleminin tutarını tatil günleri hariç tutulmak üzere 2 iş günü içerisinde alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının hesabına aktarılmak üzere muhabirine talimat verir. Ödemeye aracılık eden muhabirlerden ve/veya alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısından kaynaklanabilecek gecikmelerin ekleyeceği süre Faturamatik’in kontrolünde değildir.

3. Faturamatik tarafından verilecek ödeme hizmetine ilişkin Müşteri tarafından ödenmesi gereken ücretler Faturamatik’in internet sitesinde (www.faturamatik.com.tr) ve temsilciliklerinde ilan edilmek suretiyle yer almaktadır. Müşteri’nin Faturamatik’ten almış olduğu ödeme hizmetlerine ilişkin olarak ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilginin farklı bir yöntemle iletilmesini talep etmesi halinde, bu işlemin maliyetiyle orantılı ücret talep edilebilir.

4. Yabancı para ile gerçekleştirilecek olan para transferleri işlemlerinde, Faturamatik ile Müşteri arasında işlem anında belirttiği referans döviz kurları uygulanır.